Úvodní stránka

Mateřská škola Sluníčko Roudnice nad Labem, Školní 1805

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy.

 

Zřizovatel školy je Město Roudnice n. L.

Založena byla v roce 1977. Nejprve měla čtyři třídy v budově Školní 1805. V roce 2009 byla rozšířena o odloučené pracoviště Školní 1804.

164 dětí je rozděleno do sedmi tříd, šesti běžných, jedné speciální, kam dochází děti se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální, tělesné, smyslové postižení, vady řeči, více vad, poruchy autistického spektra). Třídy jsou barevně laděny a pojmenovány podle zvířátek. Jsou prostorné a světlé s dostatkem hraček, didaktických pomůcek. K výzdobě školy jsou používány dětské prácei.

Do běžných tříd jsou děti zařazovány podle věku a to tak, že do budovy Školní 1804 (třídy Kuřátka a Berušky) chodí zpravidla děti od tří do čtyř let, tedy prvního ročníku MŠ. V budově Školní 1805 jsou nejmladší děti ve třídě Zajíčci, starší postupně ve třídě Rybičky a Sovičky.  Třída Krtečci je smíšená, 

má menší počet dětí.Třída Motýlci je také smíšená a navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Podle potřeby do tříd integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V prostorách školy v budově Školní 1804 je umístěno detašované pracoviště Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích. Speciální pedagog zde provádí nápravu řeči, vyšetření školní zralosti, odborné vedeni dětí a rodin. Pracoviště slouží dětem z mateřské školy Sluníčko i dětem z celého spádového okolí Roudnice n. L.

Škola je zasazena v rozlehlé zahradě s průlezkami a herními prvky.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu Svět kolem nás, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

Besídky na ukončení školního roku

05.06.2015 10:30

Dětský den

05.06.2015 10:26
Konal se na zahradě školy.Sváťa se svým divadlem zahrál pohádku "Tři prasátka". Célé dopoledne probíhaly soutěže a sportovní hry.

Výlety za zvířátky do ZOO v Ústí n. L

02.06.2015 13:01
Školní výlety se uskutečnily v termínech 27., 28. 5. a 3. 6. 2015. Navštívili jsme ZOO v ,Ustí n. L.